Litt om alt!

7. oktober 2015

SEO for dine mobiltilpassede nettsider

Responsivt design

Mobiltilpassede nettsider er en fordel i en tid med økende bruk av mobiltelefon til nettsurfing, men det skaper også utfordringer.

Når vi automatisk guider vanlige nettstedsbrukere som forsøker å nå mobilnettstedet til vårt vanlige nettsted, kan det forårsake at søkemotorene ikke får indeksert mobilsidene. Søkemotoroptimalisering / SEO settes derfor av mange i sammenheng med det å ha responsivt webdesign.

Informere søkemotorer om mobile nettsteder

For å være sikker på at søkemotorenes crawlere indekserer mobilsidene til nettstedet kan vi informere søkemotorene om våre mobilnettsider. På denne måten sikres det at mobilversjonen av crawlerne sendes til våre mobilsider og korrekt indekserer disse. Det er da viktig at vi sikrer at ikke mobilsidene våre nekter andre brukere enn mobilbrukere adgang.

Dette kan også stoppe crawlernes indeksering. Vi kan sette nødvendige parametre for å sikre mobilcrawlerne tilgang selv om vi kun tillater mobilbrukere inn på mobilsidene. For nettopp disse problemstillingene har søkemotorene egen crawlerprogramvare som indekserer mobilsidene våre.

Mobilbrukere guides til riktig versjon av nettsted

Søkemotorene vil også registrere om mobilbrukere guides til riktig versjon av nettstedet. Dette vil påvirke brukernes opplevelse av nettsidene våre fra mobile enheter, det er av den grunn viktig med et responsivt webdesign. Om vi har mobile sider som ikke tilbyr all funksjonalitet fra våre vanlige nettsider, bør mobilbrukerne ha mulighet til å benytte de vanlige sidene.

Hvis vi benytter funksjonalitet for å forhindre vanlige brukere mobiltilgang og mobilbrukere vanlig tilgang, bør vi vurdere om all funksjonalitet er tilgjengelig på mobilsidene. Er de ikke det, kan det være lurt å tillate mobilbrukere å benytte vanlige sider om de ønsker det. Hvordan dette er løst vil også reflekteres hos søkemotorer.

Det er mange faktorer å ta hensyn til om man skal optimalisere nettsidene for søkemotorer. Innhold, struktur på sidene, vår promotering av sidene, og til og med hvordan vi håndterer mobilsider i forhold til vanlige sider, har innvirkning på den endelige optimaliseringen av sidene våre hos søkemotorene.