Litt om alt!

29. oktober 2016

Pall-pack med løsninger for pakking

Når bedriften din har fått såpass vekst i produksjonen at det er på tide å effektivisere leveringsprosessen, så kan Pall-pack hjelpe deg med løsninger som effektiviserer alt fra pakking av produkter i esker, til pakking av eskene på paller. Her kan du finne alle produkter du trenger for å effektivisere denne prosessen ved hjelp av automatisering. Du kan automatisere pakkeprosessen helt eller delvis, avhengig av hva behovene er i din bedrift. Mange velger å benytte halvautomatiske løsninger for å få mer effektivitet fra hver ansatt, men andre velger å helautomatisere pakkeprosessen slik at ansatte kun overvåker maskinene og tilser at de fungerer som de skal eller om det trengs justeringer i prosessen.

PALL-Pack

Pakkemaskiner og eskereiser for automatisering

Pall-pack sine produkter kan hjelpe deg med alt fra varene pakkes, til varene står pakket på paller og er klar for å kjøres ut på lager eller på transport. Pakkemaskinene fra Pall-pack sikrer at produktene pakkes i ønsket innpakning, om det er i poser, i eske eller i kartong. Uansett vil du med pakkemaskiner kunne velge om du vil at maskinen skal gjøre jobben automatisk, eller om du mest har behov for en halvautomatisk løsning hvor dine ansatte fortsatt vil ha en aktiv rolle i pakkingen.

Om du ønsker det, er det mulig for Pall-pack å helautomatisere hele pakkeprosessen for deg fra dine produkter går av produksjonsbåndet, eller en eventuell manuell produksjonsprosess, til de er ferdig pakket på paller. Vi kan hjelpe deg å designe en eskereiser som håndterer de forskjellige punktene i en slik prosess frem til pallen er klar for levering. Det er mulig å tilpasse løsninger slik at de passer for din bedrift og dine produkter.

Tapemaskin for enkel pakking av esker

Etter at produktene er ferdig pakket i esker, kan det være praktisk å sikre pakningen ved å tape esken. Denne prosessen kan automatiseres ved hjelp av tape-maskin fra Pall-pack. En tapemaskin blir en naturlig stasjon mellom pakking av esken og stropping, eller eventuelt pakking på pall. Med denne typen maskin slipper du at ansatte selv må håndtere taping av eskene og dermed skape et punkt i prosessen som reduserer effektiviteten.

Stroppemaskin for å samle og forsterke pakninger

Når eskene er pakket og tapet, så kan man velge å forsterke forpakningen ved hjelp av stropper med Pall-pack. Dette er en fordel for tyngre produkter slik at pakningen ikke skal bli skadet under forsendelse om de skulle bli utsatt for noe fukt eller tøff behandling på veien. Men det kan også være en fordel for å samle produkter på eller utenfor pall slik at de kan sendes samlet i et kolli om det er mer praktisk for forsendelsen. Om du trenger en automatisk stroppemaskin, eller en halvautomatisk, så vil det være avhengig av behovene til din bedrift. Det er lurt å vurdere behovet i forhold til forventet fremtidig vekst slik at du ikke ender opp med å måtte kjøpe en helautomatisk løsning kort tid etter du har investert i en halvautomatisk.

Strekkfilmmaskin for å sikre paller

Med en eskereiser fra Pall-pack kan du automatisere hele pakkeprosessen til produktene er pakket på pall. Men pallen må også sikres slik at lasten holder seg på plass under transport. Dette kan du gjøre ved hjelp av strekkfilmmaskin fra Pall-pack. Om det er tyngre produkter som pakkes på pallen, kan det være lurt å også vurdere om pallen må stroppes. Planleggingen av hele løsningen kan gjøres i samarbeid med oss slik at dere får den løsningen dere har behov for. En effektiv pakkeprosess som er designet for å klare å pakke produktene slik at man kan dekke etterspørselen og ikke stoppe opp produksjonsprosessen. Kan man ikke levere i henhold til kundenes etterspørsel, så kan man tape konkurransen for å beholde kundene og dermed for å oppnå ønsket vekst i bedriften.