Litt om alt!

6. mai 2020

Bedriftshelsetjenester i Oslo får hendene fulle utover våren

Å komme tilbake til en normal hverdag, kommer til å ta lang tid. For de som er lei av hjemmekontor og lite sosiale arbeidsdager, må nok dessverre vente en stund før det blir mer som før. Og helt som før vil det nok ikke bli før man har fått en vaksine for koronaviruset (covid-19), og det er omtrent 12 til 18 måneder unna.

Bedriftshelsetjenester i Oslo

De første arbeidsplassene som kommer til å kunne starte opp er nok de som har enkle muligheter for at arbeidstakerne kan utføre oppgavene sine i en viss avstand.

Hver bedrift må nå tenke risiko og ta grep for å hindre smitte mellom ansatte og eventuelle kunder. Regionen rundt hovedstaden har de nyeste smittetilfellene i landet, og bedriftshelsetjenester i Oslo kommer til å være svært aktiv i arbeidslivet.

Risikovurderinger

Frem til nå har skoler vært stengt, restauranter lukket og frisører og andre service bransjer som arbeider i nærkontakt med mennesker har måttet holde stengt. Dette har vært et bevisst smitteverntiltak for å bremse smitten slik at myndighetene og helsevesenet har kunnet oppnå en viss kontroll.

Risikovurderinger

Nå er smittetallet kommet ned i under en. Det betyr at en smittet person smitter i gjennomsnittet færre enn ett annet menneske. Smittespredningen man nå ser er i all hovedsak konsentrert rundt Oslo og Østlandet. Alle arbeidsplasser, skoler sammen med myndighetene må nå gjøre risikovurderinger for å avgjøre hvem som kan starte igjen og hvordan man skal starte. Det kan vise seg at de ulike byene i landet får ulike tiltak siden risikoen er ulik. Oslo som har størstedelen av smittetilfellene, vil komme til å sette inn ekstra tiltak som kan være:

  • Delvis isolering i fra resten av landet i en viss tid.
  • Obligatorisk bruk av munnmaske eller munnbind utenfor hjemmet.
  • Eventuell senere oppstart av enkelte typer næringer enn resten av landet.

Bedriftshelsetjenester i Oslo, utfordringer som skal løses

Bedriftshelsetjenester i Oslo bistår alle typer arbeidsplasser til vanlig, og er i de fleste bedrifter en naturlig del av arbeidshverdagen. De store utfordringene kommer til å bli å finne løsninger på hvordan man kan få utført arbeidsstedets oppgaver, og fortsatt bedrive smittevern.

Bedriftshelsetjenester Oslo

Økonomiske tap vil det bli i en lang tid fremover. Det vil i mange næringer være omtrent umulig å fortsette driften helt som før og effektivitet og profitt vil måtte nedjusteres på grunn av nye tiltak.

Hvis man for eksempel ser for seg kollektivtransport, så er dette en bransje som må nedjustere belegg for å skape avstand mellom passasjerer. Tiltak på busser kan for eksempel være at annenhver rad med buss seter må være tomme. Det betyr at bussene kan komme til å måtte kjøre med halvfulle busser for å kunne opprettholde adekvat avstand mellom passasjerer.

Det samme gjelder ved frisørsalonger. Bedriftshelsetjenester i Oslo og omegn, kan komme til at beste tiltak for å kunne åpne kan være å redusere antallet kunder. At annenhver frisørstol vil måtte være tom. I tillegg vil mest sannsynlig både frisøren og kunden måtte ha på munnbind. Dette vil gå ut over inntjeningen og arbeidsplassene, og derfor vil ikke alle kunne starte på jobb igjen samtidig.

Hvor lenge vil dette kunne vare?

Svaret på hvor lenge denne situasjonen vil vare er egentlig ganske enkelt. Det vil måtte være sånn frem til man er sikker på at alle er helt trygge på å ikke bli smittet eller kan smitte andre. Og da er vi tilbake til spørsmålet om en fungerende vaksine.  Det er kun når vi har en fullverdig vaksine at man er fullstendig sikker og samfunnet kan fungere som før.

I tillegg så vil man også være sikrere når man har fått på plass behandling og medikamenter som gjør viruset mulig å behandle med stor sikkerhet. Da vil man også kunne fjerne en del tiltak.

Frem til disse to tingene er på plass så må man fortsette med tiltak for å unngå smitte og kontinuerlig foreta risikovurderinger. I hele 2020 og mest sannsynlig frem til våren 2021 vil situasjonen kunne forandre seg på kort varsel.

Før vaksinen er på plass så vil man komme til å se grupperinger av smittede i perioder. Bedriftshelsetjenester i Oslo vil komme til å være svært aktive og tester vil være en av de viktigste oppgavene fremover.