Litt om alt!

23. oktober 2014

Periodisk renhold

Periodisk renhold

 

Mens de fleste arbeidsplasser, butikker, offentlige etater og ikke minst hjem behøver et regelmessig renhold i form av vasking av gulv og andre overflater, så har også mange et behov for et periodisk renhold sett i større tidsperspektiv.

De fire årstidene vi har i Norge bringer med seg mye forskjellig vær, som igjen påvirker den ytre fasaden av næringsbygg og boliger. Følgelig vil man måtte følge opp dette med periodisk renhold. I tillegg får bygninger og boliger stadig større vindusflater, og periodisk renhold i form av vinduspuss vil følgelig være oftere nødvendig enn tidligere.

Andre oppdrag innenfor periodisk renhold inkluderer en hovedrengjøring av bygninger. Dette er som regel aktuelt få ganger i året, enten ved spesielle anledninger eller for å sikre at bygningen jevnlig blir skikkelig grundig rengjort.

I denne artikkelen ser vi nærmere på ulike typer av periodisk renhold som bør utføres både i offentlige bygninger og på arbeidsplasser, men også i eneboliger eller i borettslag.

Byggrenhold og fasadevask

Den vanligste typen periodisk renhold som ikke behøves å gjøres regelmessig, er byggrenhold. Men det betyr ikke at det ikke er av viktighet – for det er nemlig svært viktig at man holder den ytre fasaden av boligen eller bygningen ren og frisk.

Byggrenhold er for bedrifter og næringsbygg i tillegg knyttet til presentasjonen. Det kan være viktig at bygget ser bra ut også fra utsiden dersom man ofte har kunder som er innom, noe som gjør at vinduspuss er svært aktuelt som periodisk renhold.

Ofte vil man gjøre dette på våren, da de verste vinterstormene har lagt seg. Akkurat hvor ofte man utfører en vinduspuss vil variere, og alt fra beliggenhet til antall vindusoverflater vil være med på å bestemme dette.

Byggrenhold for eneboliger og borettslag er også meget aktuelt. Her holder det som regel å gjøre periodisk renhold en gang i året, der man gjør en omfattende vask av boligens ytre fasade. Dette vil være med på å hindre soppvekst og andre råteskader som kan koste deg dyrt.

En slik fasadevask vil også være aktuell dersom man skal male boligen, da det som regel vil gi et grundig resultat. Andre årsaker til at man utfører periodisk renhold i form av byggrenhold eller fasadevask er i forkant av et salg, da førsteinntrykket kan økes betraktelig av en ren bolig på utsiden.

Hovedrengjøring

Under regelmessig renhold av næringsbygg, kontorlokaler, kjøpesentre eller hva det måtte være, så vil man kun ta de mest synlige overflatene som gulv, bord, hyller og så videre. Det er sjeldent behov for å gå grundigere til verks på en regelmessig basis, og følgelig havner en komplett hovedrengjøring under kategorien periodisk renhold.

Under en slik rengjøring går man langt grundigere til verks, og sørger for at alt fra karmer til lysarmatur og radiatorer får en grundig vask. Ofte innebærer en hovedrengjøring også vask av tak og vegger, samt alt av dører, dørhåndtak og andre synlige detaljer.

Vanlig gulvvask er naturligvis også inkludert i en hovedrengjøring. I mange bedrifter og selskaper med kontorlandskap vil man utføre en slik hovedrengjøring fastsatt etter en årlig plan. For enkelte holder det med 6 ganger i året, mens andre vil doble antallet.

En slik rengjøring er alt for omfattende til å holdes på regelmessig basis, med mindre det er snakk om i en bedrift eller i en bygning der kravene til renhold er over gjennomsnittet høye.

Jevnlig vedlikehold av gulv

Gulvvask er som regel en del av det regelmessige renholdet både for bedrifter og i hjemmet, men man bør også gjøre et periodisk renhold av gulvoverflatene der man går grundigere til verks. Dette inkluderer for eksempel skuring eller boning av gulvene.

Dette er som regel ikke aktuelt for private hjem, men i bedrifter, på skoler og i offentlige bygninger er det svært vanlig. Boning av gulv sørger for at levetiden på gulvet blir langt lengre, samtidig som man forebygger det mot slitasje.

I tillegg vil det gi en skinnende gulvoverflate, slik at hele inntrykket av renhet og modernitet vil bli forsterket dersom man gir gulvet en slik overflatebehandling.

Ikke minst vil det være enklere å holde gulvet rent dersom man sørger for et periodisk renhold av det. Boning av gulvet gir en beskyttende «hinne» som gjør det enklere å vaske eller støvsuge det.

Samtidig vil denne hinnen ta imot slitasjen som egentlig ville gått direkte på gulvet med mindre man hadde bonet det. Grunnen til at boning av gulv havner under kategorien periodisk renhold, er at de fleste bedrifter og bygninger ikke vil behøve å måtte gjøre dette alt for ofte.

Vanligvis setter man opp en plan med rengjøringsbyrået som sier hvor ofte og til hvilken tid det skal bones, og for mange vil det holde med en gang i måneden – eller kanskje enda sjeldnere.

Flyttevask/utvasking

Vi har til nå i denne artikkelen snakket mye om periodisk renhold i bedrifter, men skal nå se nærmere på en type periodisk renhold som er mest aktuell i private hjem.

Det kan også være aktuelt for bedrifter dersom man skal skifte lokale eller flytte et annet sted, men som regel vil man da ha behov for en hovedrengjøring tilpasset bedrifter. En flyttevask fra et rengjøringsbyrå er vanligvis i sammenheng med utflytting av bolig eller leilighet, ettersom det da stilles ganske strenge krav til hvordan boligen skal se ut når ny eier skal overta den.

For eksempel står det skrevet i lovverket at en bolig som selges skal være i vanlig god stand samtidig som den er ryddet og rengjort. Akkurat hva som defineres som rengjort og standard vil være en vurderingssak, men de fleste skjønner at det her skal gjøres en grundigere jobb enn ved en hverdagslig vask.

Er det ikke rengjort skikkelig kan det føre til erstatningskrav fra den nye eieren av boligen, og følgelig er det mange som velger et rengjøringsbyrå til å gjøre en flyttevask.

Det er nemlig ikke alle overflater og underlag som tåler alle former for kjemikalier, eller til og med vann. For eksempel må man ikke bruke vann på parkett, og samtidig er det langt fra sikkert at man klarer å få taket rent uten profesjonell hjelp eller bruk av profesjonelle produkter.

Spesielt dersom man har røyket inne eller lignende vil det være vanskelig å få rengjort leiligheten/boligen på egen hånd. Tiden man bruker på å utføre en flyttevask selv vil man som regel kunne bruke på noe annet, for eksempel å jobbe selv, for å deretter betale et rengjøringsbyrå for å gjøre jobben for deg.

Kilde: Ability.no