Litt om alt!

Psykologhjelp er ikke et tegn på svakhet

Hvorfor er det sånn at psykiske lidelser ofte nedprioriteres i samfunnet og ofte fører til en form for skamfølelse for de som rammes? Svaret på dette er nok mer komplisert og krever nok et dykk tilbake i historien og hvordan